belastingen in Spanje bij verkoop van huis of grondstuk

De verkoop van een huis of grondstuk in Spanje wordt belast op dit momenr (2020) belast met 19%.

De verkoper betaalt 19% belasting over de nettowinst.

Een voorbeeld van de te betalen belasting op de verkoop van een huis.

 

aankoop € 430.000

kosten bij aankoop  € 51.600. overdrachtsbelasting 10% en notaris en advocaatkosten 2%

investeringen tijdens bezit van het huis € 18.000. vervangen van kozijnen € 12.000 en reparatie zwembad € 6.000

verkoop (na 4 jaar)  € 510.000

nettowinst € 510.000 – € 51.600 – € 18.000 = € 10.400

te betalen belasting 19% over € 10.400 = € 1.976

 

bij de verkoop van vastgoed door niet-residenten is de koper verplicht om 3% van de koopprijs af te dragen aan de spaanse belastingdienst, in het voorbeeld hierboven dus 3% van € 510.000 = € 15.300

de verkoper ontvangt dus € 510.000 – € 15.300 = € 494.700

Deze 3% inhouding wordt op de dag van de overdracht bij het notariaat voldaan aaan de spaanse belastingdienst

 

in het voorbeeld hierboven is de 3% inhouding dus hoger dan de te betalen belasting

de verkoper moet binnen 6 maanden na de verkoop de belasting indienen en voldoen om het verschil (€ 15.300 – € 1.976 = € 13.324) terug te vorderen van de spaanse belastingdienst.

 

tweede belasting bij de verkoop van onroerend goed, de plusvalía

de plusvalía wordt berekend over de waardevermeerdering van de kadastrale waarde van de grond, dit wordt individueel bepaald door de gemeente waarin het onroerend goed zich bevindt

de volgende (maximale) tarieven zijn van toepassing

periode van 1 tot 5 jaar: 3,7%

periode tot 10 jaar: 3,5%

periode tot 15 jaar: 3,2%

periode tot 20 jaar: 3%

 

on het voorbeeld hierboven ziet dit er als volgt uit:

de waarde van de grond was op het moment van aankoop bepaald door de gemeente op € 200.000

verkoop na 4 jaar betekend een maximale gemeentelijke waarde op het moment van verkoop van € 200.000 x 1,037*4 = € 231.284

over dit verschil van € 31.284 (€ 231.284 – € 200.000) mag de gemeente maximaal 30% belasting heffen.

de plusvalía bedraagt in dit voorbeeld dus maximaal 30% van € 31.284 = € 9.385

dit is dus de maximale plusvalía, in de meeste gevallen zal deze veel lager uitvallen